İş Zekası Çözümleri

Verileri hızla bilgiye dönüştürün! Bilgiye hızla ulaşın ve kullanın! Fırsatları anında değerlendirin! Geçmiş datayı baz alarak  hızlı kararlar verin!

İletişim

Akıllı Fabrika Sistemleri

Sektör bağımsız her tür üretim tesisindeki makinalardan bilgi okuyan, kontrol eden ve verimlilik sağlayan akıllı üretim sistemi.

Detaylar

Otomatik Raporlama Sistemleri

Her Pazartesi Sabah , geçen haftaki tüm satış ve maliyet raporları otomatik olarak oluşturulup mail olarak gelsin

Demo Talep Edin

Otomatik Data Toplama Sistemleri

Excel Dosyaları, CSV, TXT, Flat files, SQL databases , PLCs, Scada birçok farklı kaynaktan verilerini anlık ve sürekli olarak toplayıp raporlarnızı ve dashboardlarınızı üretiyoruz

Demo Talep Edin

İnteraktif Raporlar

Önemli datalarınızı ve KPI’larınızı takip edin, Değişimlere anından odaklanın

Bütünlük

Organizasyonuzndaki tüm raporları ve dashboardlarınızı aynı tutarlılıkla oluşturun ve ölçeklendirin

Mobil Destek

Farklı uygulama ve platformlardan verilerinize  ulaşın ve zengin raporlama imkanı

Innovasyon ile Veerimliliği yakalamanızı Sağlıyoruz.

Gizli kayıpları belirlemeye yardımcı olup, planlı ve planlanmamış duruş sürelerini azaltır, üretkenliği arttırır ve verimliliği en üst düzeye çıkarırız.

Kritik üretim ve kalite bilgileri toplanarak iş zekası ve analitiği yapılarak sonuçları üretim birimlerini anında tetiklenmesini ve gerekli alt işlemlerin otomatik olarak yapılmasını sağlar.

PLC üzerinden alınan üretim bilgilerinizi kişiselleştirilmiş  ekranlarından anlık olarak izleyebilirsiniz

Makinalarınız ya da üretim hatlarınız ile data bağlantısı yapılarak duruşlar ve üretim hızları gerçek zamanlı takip edilebilir. diğer prosesler ile ilişkilendirilerek akış/tetikleme senkronizasyonu sağlanır.

Ürün maliyetlerinin hesaplanmasında en kritik nokta biriken maliyetlerin ürün maliyetleri üzerine yansıtılmasıdır. Bu yapılırken maliyetlerin ürünlere doğru ve adil bir biçimde yansıtılması çok önemlidir. Çünkü doğru hesaplanmayan maliyetler satış fiyatlarındaki yanlışlıktan, piyasadaki rekabet stratejilerinin yanlış belirlenmesine kadar giden ciddi sorunlara yol açabilir.

Toplam Ekipman Etkinliği, yaygın bilinen kısaltma adı ile OEE (Overall Equipment Effectiveness) yalın üretim uygulamalarında kullanılan araçlardan birisidir.

Endüstride kullanılan diğer birçok aracın aksine, OEE hesaplamaları için çok fazla veri toplama ve analiz etme ihtiyacı bulunmamaktadır. OEE hesaplaması için gerekli olan veriler zaten birçok işletme tarafından tutulmaktadır. OEE ile bu verilerin işletmenin genel performansını takip eden bir KPI’a dönüşmesi mümkün olmaktadır. OEE üretim haricinde başka alanlarda da kullanılabilen bir araçtır.

Kurumsal Zeka ve Çözümler

Üretim tesislerin müşteri odaklı süreçlerinde verimliliği arttırmaları için; en yeni teknolojileri Iot cihaz geliştirme, Business Intelligence ve Artificial Intelligence en yüksek performans ve optimum güvenlik prensibiyle uyguluyoruz. Bir çok sektörde çözüm üretici , yenilikçi teknoloji sistem geliştirici olarak alışılmışın sıradışı çözümler sunuyoruz.

İş Zekası Araçları

İhtiyaçlarına göre yapılandırabilir ve tam size göre bir altyapı kurabilirsiniz. Kullanıcılar İŞ ZEKASI araçlarına, bir internet sayfası üzerinden erişebilir. Web üzerinden; online analiz, uyarı, sorguların tasarımı, verilere erişim, istisnaları belirleme ile her düzeyde rapor ve kararları sunma olanağı sağlar.

Kurumsal Bilgi Yönetimi

ETL (Extract, Transform, Load): Veriler kaynağından okunup temizlenir, çevirme, dönüştürme ve birleştirme işlemleri yapılarak yüklenir. Iş modellenir, iş yapısına göre farklı kaynaklardan verilerin yönetileceği bilgileşim mimarisi tasarlanır

Performans Yönetimi

İş süreçleri ve kurumsal verilerin ilişkilendirilerek ölçümlenmesidir. Sisteme tanımlanan kritik başarı göstergelerini (KPI key performance indicator) temel alarak kendi kendine harekete geçip iş emirleri üretir.

Analiz Uygulamaları

Eldeki yığınsal verilerin içindeki; ilişkiler, düzensizlikler, kurallar ve diğer istatistiksel olarak önemli olan yapısal ipuçları, net olmayan ancak potansiyel olarak kullanışlı bilgi çıkarılır. Üretilen veri küpleri değerlendirilerek, binlerce farklı sorgulama ve analizle; sektöre, departmana ve ihtiyaçlara özgü raporlar sunar. Bölgelerde; ürün, seri, model bazında satışların seviyesi.