İş Zekası Nedir?

İş Zekası veya kısaca: BI (İngilizce: Business intelligence), iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçlerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesidir. BI yeni fırsatlar tanımlamak ve geliştirmeye yardım etmek için büyük miktarlarda bilgi yönetir. Yeni fırsatların ve etkili strateji gerçekleştirmek için bir rekabet piyasası avantajı ve uzun soluklu kararlılık sağlar

BI (Bussiness Intelligence = İş Zekası) teknolojileri iş operasyonlarının geçmiş, günümüz ve gelecekteki durumlarının incelenmesini sağlar. İş zekası teknolojilerinin yaygın fonksiyonları raporlamagüncel analitik ilerlemeanalitiksellikveri madenciliğisüreç madenciliğikarmaşık olay işlemeiş performans yönetimimetin madenciliğitahmin analitiğive bakış açılı analitik.

Dönem iş zekası rekabetik zeka ile eş anlamlı olmasına rağmen (çünkü her ikisi de karar vermeyi destekler) rekabetik zeka bilgiyi şirket rakiplerine odaklı konulara yayıp, analiz edip bir araya getiriyorken, BI analiz etmek için teknolojileri, süreçleri ve uygulamaları kullanır. Genişçe anlatırsak, iş zekası rekabetik zekanın alt kümelerini içerir

Veri Ambarı Nedir?

Veri ambarı, ilişkili verilerin sorgulandığı ve analizlerinin yapılabildiği bir depodur. Veri ambarı veritabanını yormamak için oluşturulmuştur.

Big Data Nedir?

Basit bir tanım yapmak gerekirse veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır.

Big Data, zamanla elde edilen, yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış, yani henüz geleneksel yöntem veya araçlarla işlenerek kullanılabilir hale getirilmemiş verilerdir.

İnternet ve sensor teknolojilerindeki çok hızlı gelişmenin akabinde orta çıkan yüksek hacimli veri ve bu verinin nasil saklanacaği, korunacaği, içindeki bilgiye nasil ulasilacaği, nasil işlenip karar ve ögrenme mekanizmalarina entegre hala getirileceği muammasi, yüksek hacimli veriyi etkili ve hizli bir sekilde kullanmayi ögrenmemiz, saglik sektorunden kişiye yönelik pazarlama stratejilerine, astronomiden güvenliğe pek cok alanda çığır açabilecek gelişmeleri beraberinde getirebilir ki bu nedenle bu alandaki calismalara büyük çapli yatırımlar yapılmaktadır.